Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylerin düzenli olarak tasarrufta bulunmaları, yatırıma yönlendirilen tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri üzerine kurulmuş bir özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir sağlayabilmektedir. Bu sistem ile bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükselmektedir.

BES’e katılım zorunlu değildir. Katılımcılar mevcut gelir düzeyleri ve emeklilik dönemine ait gelir beklentilerini göz önüne alarak ödeyebilecekleri katkı payı tutarını belirleyip, emeklilik sözleşmesi oluşturarak sisteme dahil olabilmektedir.

BES sisteminde diğer bir uygulama Devlet Katkısı desteğidir. Sistemde katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25’i devlet katkısı olarak katılımcı hesabına ödenmektedir.

 

BİREYSEL EMEKLİLİK TEKLİFİ AL

Marca Sigorta Tüm Hakları Saklıdır © 2021