Sağlık Sigortası

Kişilerin sağlıkları ile ilgili risk ve maliyet oluşturan durumlarda diledikleri sağlık kurumundan sağlık hizmetlerini alabilmesini sağlayan poliçeleridir. Özel sağlık sigortaları ile herhangi bir hastalık yada kaza sonucu tedavi görülmesi gerektiğinde belirlenen doktor yada sağlık kurumunda poliçe teminatları dahilinde ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilmektedir. Yine yurtdışında geçirilebilecek hastalık yada kaza sonucunda poliçe teminatları dahilinde yararlanılabilmektedir. Özel sağlık sigortalarında bu teminatlar yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olmak üzere iki şekildedir.

Yatarak Tedavi Teminatı
Cerrahi bir uygulama ya da hastane yatışı gerektiğinde sağlık giderlerini karşılayan teminattır. Ameliyat, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, oda refakatçi, suni uzuv giderleri, yardımcı tıbbi malzeme, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlar gibi giderleri kapsamaktadır.

Ayakta Tedavi Teminatı
Doktor muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, ileri teşhis yöntemleri (MR – Tomografi – Sintigrafi), fizik tedavi gibi giderleri kapsamaktadır.

 

SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİ AL

Marca Sigorta Tüm Hakları Saklıdır © 2021