Tamamlayıcı Sağlık Teklif Al

TAMAMLAYICI SAĞLIK

Sigortalıların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini karşılayan bir poliçedir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları iki ana teminattan oluşmaktadır. Bunlar yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatlarıdır.
Yatarak Tedavi Teminatı
Cerrahi ve Dahili Yatışlar, Yoğun Bakım, Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz, Koroner Anjiyografi, Küçük Müdahale Giderleri, Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
Ayakta Tedavi Teminatı
Doktor Muayene, Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri, İleri Tanı Yöntemleri, Fizik Tedavi Giderleri

    Teklif almak için aşağıdaki formu lütfen doğru şekilde doldurunuz.    Marca Sigorta Tüm Hakları Saklıdır © 2021